Bi organiziral našo zaključno konferenco?

Objavljeno:

Ob zaključku projektov iz javnega razpisa Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018, ki jih izvajamo mladinske organizacije od leta 2016, načrtujemo zaključno konferenco. Med nacionalne projekte in ti. konzorcijske partnerje konference spadajo:

  • Društvo mladinski ceh (SOCIALNI INOVATORJI PRIHODNOSTI 2.0)
  • IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (MODEL M SLOVENIJA: Karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade)
  • Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Sindikat Mladi plus (KAŽIPOT do dostojnega dela)
  • Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo (Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost)
  • Zavod Mladinska mreža MaMa (MLADIM)
  • Zavod Nefiks (Nefiks zaposlitvene rešitve)
  • Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon (Made with Y)
  • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (Vzgoja za poklic – program za dvig zaposljivosti mladih)
  • Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, so.p. (Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve)
  • Zveza tabornikov Slovenije (TAPOS – taborniški pospeševalnik)

Zato razpisujemo izbor za koordinatorja, ki bo našo zaključno konferenco organiziral v sodelovanju z vsebinskim odborom, sestavljenim iz predstavnikov mladinskih organizacij.

Konferenca bo izvedena 7. ali 14. septembra 2018 (odvisno od lokacije in ključnega govorca iz tujine). 

Pogoji za kandidiranje na razpisu

– pravna oseba, ki ima vsaj 3 reference s področja izvajanja kompleksnejših dogodkov – kar vključuje menedžment financ nad 10.000 EUR, udeležbo vsaj 100 ljudi in različne aktivnosti znotraj dogodka,
– poznavanje mladinskega dela in mladinskega sektorja,
– 3–5 referenc treh ključnih kadrov.
Delo bo potekalo od marca 2018 do 30. septembra 2018.

Razpis in prijava

Prijavi se

Prijave sprejemamo do 6. 3. 2018, trije najustreznejši kandidati pa bodo vabljeni na sestanek, kjer se bodo predstavili vsebinskemu odboru. Koordinator bo izbran z večinskim konsenzom vsebinskega odbora do 15. 3. 2018.

Projekte sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Hitro, pohvali se!
Kakšne so moje dejanske možnosti na trgu dela?