Kaj je TAPOS?

TAPOS – taborniški pospeševalnik je dvoletni projekt Zveze tabornikov Slovenije, ki si prizadeva povečati zaposljivost in zaposlenost mladih – na taborniški način. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt smo razdelili na tri sestavne dele in sicer:

 number-1  PP program
Mladi med 15. in 21. letom starosti skozi izobraževanja in prostovoljno delo razvijajo kompetence na področju vodenja in mehkih veščin kot so komunikacijske sposobnosti, timsko delo, sposobnost reševanja nepredvidljivih situacij, reševanje konfliktov in uspešno upravljanje časa in druge.

number-2  RR program
Mladi med 21. in 29. letom starosti pridobivajo kompetence na področju zaposljivosti in podjetnosti. Oblikujejo karierno vizijo ter zasnujejo načrt s koraki, ki jih bodo pripeljali do zadovoljujoče zaposlitve.

number-3  Mladi razvijajo lastne ideje za taborniška podjetja, ki bodo taborniške vrednote prenašala v svet gospodarstva.

 

Zakaj TAPOS?
Mladi danes živijo v družbi, za katero je značilna velika negotovost in polarizacija. Izpostavljeni so nenehnim eksistenčnim grožnjam.

Kljub stalnemu stiku s svetom se zaradi tehnološkega razvoja in pospešene hitrosti življenja povečuje netolerantnost, nasilje in diskriminacija. Vedno bolj je v ospredju individualizem generacij, kar mlade in obdobje mladostništva postavlja na obrobje dogajanja in interesa tako z vidika politike in ekonomije, kar vodi v migracije.

Mladi imajo v tem okolju težave z oblikovanjem lastne identitete. Na njo vplivajo predvsem idealna podoba (telo), povečan vpliv vrstnikov, prijateljev, medijskih idolov in blagovnih znamk. Zavedajo se soodvisnosti in imajo povečano socialno občutljivost.

 

Cilji projekta

  • 200 udeležencev projekta, starih med 15 in 21 let
  • 100 udeležencev projekta, starih med 21 in 29 let
  • 2 nova taborniška programa ter orodje Spoznaj se
  • 2 pobudi prerasteta v taborniški podjetji
  • 3 mladi, usposobljeni na mednarodnih skavtskih izobraževanjih
  • 32 mladih, zaposlenih ob koncu projekta