Megamodul za vsak okus

Objavljeno:

Megamodul je skupek šestih modulov, ki se odvijajo hkrati na isti lokaciji. S to metodo želimo doseči sinergističen učinek med moduli, saj se vsak modul trudi narediti nekaj za dobro vseh udeležencev Megamodula. Megamodul se bo letos odvijal od četrtka, 2. februarja, do nedelje, 5. februarja 2017, v Domu borcev in mladine v Zapotoku nad Igom.

Z Megamodulom želimo:

  • članom na prehodu med gozdovniki in popotniki ponuditi možnost širše izbire funkcij, ki bi jih v rodu lahko opravljali,
  • ponuditi del teoretskega in praktičnega znanja za opravljanje GG in PP veščin, ki bi jih udeleženci pod vodstvom načelnikov rodov kasneje opravili v rodovih,
  • želimo povezati člane, ki imajo enake želje, motivacijo in interese po delu znotraj taborniške organizacije,
  • z izmenjavo idej in dobrih praks želimo povečati kvaliteto taborniškega programa in dela v lokalnih enotah
    ponuditi prostor za predajanje znanja med različnimi generacijami.

Prijave in prosta mesta po posameznih modulih lahko spremljate na tej povezavi. Prijave se odprejo – 5. januarja 2017 ob 18.00!.

Podaljšane prijave za RR program
Uspešno izveden vikend GG vodnikov