RR program: Preizkus v živo

22 Apr

22.-23. 4. 2017, Ljubljana

22. in 23. april, Tivoli & Poligon, Tobačna, Ljubljana

Sobota, 22. april (park Tivoli, Feštival)
9.30-13.30: Pogovor z Nežo Krek, strokovnjakinjo s področja vodenja ljudi in kariernega coachinga, ki smo se je veselili že decembra, pa nam bo šele aprila dano, da se srečamo. Nato bo čas za minglanje, obisk Feštivala in še eno aktivnost na temo Prihodnost družbe in dela.
13.30-15.00: Kosilo
15.00-16.30: Nove ugotovitve: S pomočjo preizkušenih psiholoških in kariernih vprašalnikov bodo udeleženci pridobili še nekaj novih dragocenih ugotovitev.
16.30-17.30: Moja karierna zgodba: Želje in cilje, ki so jih udeleženci pletli od decembrske delavnice naprej, bodo povezali v zgodbo.

 
Nedelja, 23. april (Poligon)
9.00-11.30, Od ciljev do strategije: Cilje, ki so si jih udeleženci zastavili, bodo razvili v strategijo. Pogovarjali se bomo o prioritetah, o razliki med urgentnostjo in nujnostjo, ovrgli še zadnje dvome in strahove.
11.30-12.30, Preizkus v živo: Načrte za kariero bodo predstavili drugim udeležencem programa ter vadili samozavesten nastop.
12.30-14.00, Kosilo
14.00-17.00, Vrednotenje

Posamezne vsebine delavnice bodo vodili Neža Krek, Blaž Zupančič, Nina Medved.

Vodniški tečaj RJZ
Start-up vikend