Usposabljanje za mentorje PP programa

29 Nov

1. in 2. 10 2016, Postojna

1. in 2. oktober 2016, Srednja gozdarska in lesarska šola, Postojna

Na usposabljanju bomo govorili o PP programu v nastajanju, o lastnostih starostne skupine popotnikov in popotnic, kakšne so specifičnosti metod dela, kaj pomeni biti mentor in kaj coach srednješolcem, kako se lotiti skupnih aktivnosti ter kako oblikovati izzive za vsakega posameznika posebej. Pogledali bomo tudi orodja, ki jih lahko pri izvajanjju programa uporabljate ter načrtovali in izvedli eno aktivnost, kot učni primer.

Načrtovanje in razvoj RR programa
RR program: Vžig