Vodniški tečaj GOOT

20 Avg

20.-30. avgust 2017, Marindol

V Marindolu bodo taborniški mentorji iz gorenjskega območja pripravili tečaj za taborniške vodnike. Udeleženci bodo osvojili znanje in spretnosti iz poslanstva in zgodovine taborništva, potreb mladih, življenja v skupnosti, odnosa do narave, spoznali bodo stopnjevalni sistem pridobivanja znanja, metodiko dela z otroki in mladimi ter kako načrtovati taborniške aktivnosti in ustvarjati dobre time.

RR program: dva nova kroga!
Vodniški tečaj MZT