Vodniški tečaj JPN, OO

18 Avg

18.-27. avgust 2017, Mačkovec nad Postojno

V Mačkovcu nad Postojno bodo taborniški mentorji iz južnoprimorsko-notranjskega območja ter obljubljanskega območja pripravili tečaj za taborniške vodnike. Udeleženci bodo osvojili znanje in spretnosti iz poslanstva in zgodovine taborništva, potreb mladih, življenja v skupnosti, odnosa do narave, spoznali bodo stopnjevalni sistem pridobivanja znanja, metodiko dela z otroki in mladimi ter kako načrtovati taborniške aktivnosti in ustvarjati dobre time.

Vodniški tečaj SPOOT
Vodniški tečaj RPG