Vodniški tečaj MZT

19 Avg

19.-26. avgust 2017 in 19.-28. avgust 2017, Ribno pri Bledu

V Ribnem pri Bledu bodo taborniški mentorji iz Mestne zveze tabornikov Ljubljana pripravili tečaj za taborniške vodnike. Udeleženci bodo osvojili znanje in spretnosti iz poslanstva in zgodovine taborništva, potreb mladih, življenja v skupnosti, odnosa do narave, spoznali bodo stopnjevalni sistem pridobivanja znanja, metodiko dela z otroki in mladimi ter kako načrtovati taborniške aktivnosti in ustvarjati dobre time.

Vodniški tečaj GOOT
Vodniški tečaj SPOOT