Vodniški tečaj RJZ

05 Jul

26. junij-5. julij 2017 in 5.-14. julij 2017, Ribno pri Bledu

V Ribnem pri Bledu bodo taborniški mentorji pripravili tečaj za taborniške vodnike. Udeleženci bodo osvojili znanje in spretnosti iz poslanstva in zgodovine taborništva, potreb mladih, življenja v skupnosti, odnosa do narave, spoznali bodo stopnjevalni sistem pridobivanja znanja, metodiko dela z otroki in mladimi ter kako načrtovati taborniške aktivnosti in ustvarjati dobre time.

Zlet: program za osebje
RR program: Preizkus v živo