Vodniški tečaj RPG

18 Avg

14.-23. julij 2017, Ribno ob Bledu

V Ribnem pri Bledu bodo taborniški mentorji pripravili tečaj za taborniške vodnike. Udeleženci bodo osvojili znanje in spretnosti iz poslanstva in zgodovine taborništva, potreb mladih, življenja v skupnosti, odnosa do narave, spoznali bodo stopnjevalni sistem pridobivanja znanja, metodiko dela z otroki in mladimi ter kako načrtovati taborniške aktivnosti in ustvarjati dobre time.

Vodniški tečaj JPN, OO
Zlet: program za osebje