Kaj je TAPOS?

TAPOS – taborniški pospeševalnik je dvoletni projekt Zveze tabornikov Slovenije, ki si prizadeva povečati zaposljivost in zaposlenost mladih – na taborniški način. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt smo razdelili na tri sestavne dele in sicer:

 number-1  PP program
Mladi med 15. in 21. letom starosti, ki jim taborniki pravimo popotniki, s pomočjo programa PP prevzamejo odgovornost za lasten razvoj. Zadajo si cilje na petih področjih (Spoznaj se, Druženje, Pridobivanje znanja, Mednarodna izkušnja in Prostovoljstvo) ter jih v roku leta ali dveh načrtovano uresničijo. Ta vzgojni proces načrtuje in vodi mlad človek sam, ob tem pa mu je v oporo in vzpodbudo coach PP. Gre za novo prostovoljsko vlogo v taborniški organizaciji. Zato smo za coache PP pripravili usposabljanje, na katerem smo jih opremili s potrebnimi veščinami, in učbenik, s katerim lahko utrdijo svoje znanje. Coachi, ki so tudi sami mladi posamezniki, lahko te veščine uporabljajo tudi izven taborniške organizacije pri najrazličnejših medsebojnih odnosih – tudi na delovnem mestu. Ta pristop si želimo razširiti med druge mladinske organizacije, saj se nam zdi primerno orodje v naboru metod mladinskega dela.

number-2  RR program

Program je namenjen mladim med 21. in 29. letom starosti. Zasnovan je kot proces, ki mlademu pomaga ozavestiti, kaj si želi v naslednjem obdobju svojega življenja, ga opremi z znanji in veščinami, potrebnimi za to in ga opogumi, da začne uresničevati svoje želje. S pomočjo podpore strokovnih predavateljev ter spodbude mladih, ki se soočajo s podobnimi izzivi, v sklopu petih vikend delavnic raziščejo 1) dosedanje izkušnje in vedenjske vzorce, 2) se poglobijo v svoje vrednote, strahove, sanje ter želje, 3) preverijo možnosti, ki jih imajo na voljo na trgu dela, 4) si zastavijo cilje in strategije za doseganje teh ciljev ter 5) pričnejo izvajati svoj načrt. Poleg delavnic so jim na voljo koristna gradiva in sodelovanje v 8-tedenskem izzivu, ki ga uresničijo s pomočjo spletne aplikacije Spoznaj se. Skozi ta izziv se naučijo vzdrževati nove navade, še bolj pozitivno gledati na svet in okrepiti dober občutek o sebi.

Oba programa sta postala del rednega taborniškega programa za mlade in ju bomo izvajali tudi po koncu projekta. Poleg tega smo pripravili različna usposabljanja, ki so mlade pripravile na prevzemanje določene prostovoljske vloge v organizaciji. Skozi ta usposabljanja so med drugim razvijali kompetence na področju vodenja in mehkih veščin kot so komunikacijske sposobnosti, timsko delo, sposobnost reševanja nepredvidljivih situacij, reševanje konfliktov.

number-3  Mladi razvijajo lastne ideje za taborniška podjetja, ki bodo taborniške vrednote prenašala v svet gospodarstva. V ta namen smo organizirali taborniški start-up vikend, na katerem so se naučili, kako testirati svoje podjetniške ideje po principu vitkega podjetništva in zasnovati poslovni načrt.

 

Zakaj TAPOS?
Mladi danes živijo v družbi, za katero je značilna velika negotovost in polarizacija. Izpostavljeni so nenehnim eksistenčnim grožnjam.

Kljub stalnemu stiku s svetom se zaradi tehnološkega razvoja in pospešene hitrosti življenja povečuje netolerantnost, nasilje in diskriminacija. Vedno bolj je v ospredju individualizem generacij, kar mlade in obdobje mladostništva postavlja na obrobje dogajanja in interesa tako z vidika politike in ekonomije, kar vodi v migracije.

Mladi imajo v tem okolju težave z oblikovanjem lastne identitete. Na njo vplivajo predvsem idealna podoba (telo), povečan vpliv vrstnikov, prijateljev, medijskih idolov in blagovnih znamk. Zavedajo se soodvisnosti in imajo povečano socialno občutljivost.

 

Cilji projekta

  • 200 udeležencev projekta, starih med 15 in 21 let
  • 100 udeležencev projekta, starih med 21 in 29 let
  • 2 nova taborniška programa ter orodje Spoznaj se
  • 2 pobudi prerasteta v taborniški podjetji
  • 3 mladi, usposobljeni na mednarodnih skavtskih izobraževanjih
  • 32 mladih, zaposlenih ob koncu projekta