Poročanje

Kako poročaš?

Ob podpisu dogovora o sodelovanju se strinjaš s tem, da nam boš trikrat poročal o svojem statusu na trgu dela. O tem nam poročaš ob vstopu v projekt (ob prijavi) ter 4 tedne in 6 mesecev po tem, ko iz projekta izstopiš – se zaposliš oz. se projekt konča.

O svojem statusu na trgu dela nam lahko poročaš na več načinov in sicer nam lahko sporočiš, iz katerega naslova imaš plačano osnovno zdravstveno zavarovanje oz. kdo ti plačuje prispevke za socialno varnost iz delovnega razmerja.

Po našem mnenju je za tebe in nas najlažja pot da pooblastiš Zvezo tabornikov Slovenije, da pridobi ustrezne podatke v tvojem imenu. Za ta namen smo pripravili ta obrazec. S tem pooblastilom nam omogočas dostop samo do podatka o plačilu socialnih prispevkov, dostop pa časovno omejiš na obdobje od 1.8. 2016 do 30.2. 2019. Izpolniti moraš prvo stran s svojimi podatki in podpisati 1. in 2. stran obrazca, kjer smo že označili za katero vrsto pooblastila gre. Obrazec prinesi v pisarno ZTS ali nam ga pošlji po pošti.

Drugi način je, da prek enega izmed spletnih portalov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali eDavki sam pridobiš ta podatka, ga natisneš in nam ga pošlješ. Za vstop v oba portala potrebuješ digitalno potrdilo.

V primeru, da digitalnega potrdila nimaš in nas ne želiš pooblastiti za dostop do tega podatka, lahko oddaš vlogo za izpis na ZZZS ali FURS osebno ali po pošti, s čimer ti bojo oni izdali potrdilo, ki nam ga nato posreduješ.