Taborniško podjetje

Podpora mladim podjetnikom

Namen koncepta Taborniško podjetje je ustvariti pogoje in procese, ki bi omogočali ustanovitev podjetij, ki bi taborniške vrednote prenašala v svet gospodarstva, zaposlovala mlade ljudi in imela pozitiven povraten učinek na taborniško organizacijo. Na ta način želimo celotno taborniško skupnost vzpodbuditi k aktivnejšemu delovanju na področju gospodarstva, doseči pozitivne učinke na zaposlovanje mladih in doseči nadaljnji razvoj taborniške organizacije.

V ta namen smo organizirali dva start-up vikenda, na katerih so udeleženci razvijali skupno 10 podjetniških idej, mnoge je še zmeraj možno razviti v podjetja, dva podjetji pa sta ta korak že uspešno opravili.

O prvem start-up vikendu, ki smo ga pripravili za naše udeležence aprila 2017, si lahko prebereš več v novički na naši spletni strani, o drugem vikendu pa v tej.