Spoznaj se

Vstop v aplikacijo 

 

Aplikacija Spoznaj se je namenjena podpori mladim pri osebnostnem razvoju, vzpostavljanju novih navad, osredotočanju na pozitivne plati življenja ter skrbi za duševno zdravje. Zveza tabornikov Slovenije jo je razvila v sklopu projekta TAPOS – taborniški pospeševalnik.

Aplikacijo lahko uporabljajo posamezniki samostojno. K njeni uporabi se lahko zaveže tudi skupina mladih, ki jo kombinira s skupinsko refleksijo ali pa jo vodja skupine kako drugače vplete v delo z mladimi.

V prvem delu aplikacije uporabnik v obdobju 8 tednov redno spremlja svoje počutje ter izvaja vaje, ki mu pomagajo pri krepitvi pozitivne samopodobe in izkazovanju sočutja do sebe. S pomočjo vizualizacije podatkov lahko skozi daljše obdobje opazuje svoje odzive na čustveno vznemirljivejše dogodke.

Drugi del aplikacije je uporabniku na voljo šele, ko zaključi s prvim. Zdaj si lahko sam izbere, na katerih področjih bi se rad razvijal v prihodnje. Je to krepitev odnosov z ljudmi v njegovi bližini? Krepitev čuječnosti, občutka hvaležnosti? Raziskovanje lastne osebnosti, uvajanje želenih navad? Aplikacija nudi tudi možnost izpisa rezultatov vaj in različna dodatna gradiva.

 

Avtorji aplikacije

Vsebina aplikacije temelji na najaktualnejših ugotovitvah s področja psihologije. Dr. Tomaž Erzar, ki je zasnoval osnovo aplikacije ter vaje v prvem delu, je izredni profesor in vodja Študijsko-raziskovalnega centra za družino iz Ljubljane, ki se ukvarja predvsem z zakonsko in družinsko terapijo. 

Jona Mirnik Cerar, ki je zasnovala drugi, izbirni del aplikacije, prihaja iz zavoda za razvoj veščin za kvalitetnejše življenje Bodi pripravljen, in je strokovnjakinja s področja transakcijske analize ter nenasilnega sporazumevanja.

 

Spoznaj se deluje

V sklopu projekta smo aplikacijo tudi testno uporabili in nadgradili na podlagi odzivov treh različnih skupin mladih. Po zaključku uporabe prvega dela aplikacije se ponavadi že pokažejo prvi učinki: spretnejše prepoznavanje lastnih občutij ter večja osredotočenost na pozitivne stvari v življenju. Ena izmed uporabnic je denimo zapisala:

»Postala sem bolj pozorna na določene stvari v življenju;

bolj ločim med pomembnimi in nepomembnimi dogodki.«

 

                       

Aplikacija je nastala v sklopu projekta TAPOS – taborniški pospeševalnik, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.