Za nami je ena največjih mladinskih konferenc v zadnjih 10 letih

Objavljeno:

V četrtek, 13. septembra 2018, je na Gospodarskem razstavišču potekala mladinska konferenca Mladimo prihodnost. V dopoldanskem delu konference so predstavili rezultate mladinskih projektov in 10 inovacij na področju mladinskega dela, popoldanski sklop pa je bil posvečen gostom konference ter »Dialogu z državljani«, v katerem so mladi z evropskim komisarjem za področje izobraževanja, kulture, mladine in športa Tiborjem Navracsicsem razpravljali o položaju in prihodnosti mladih v Evropski uniji.

To je bila ena najpomembnejših konferenc mladinskega sektorja v zadnjih 10 letih,  na kateri se je na podlagi odličnih praks projektov za spodbujanje aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost mladih črtala tudi prihodnost mladih in mladinskega sektorja v Sloveniji.
Slovenske organizacije je s svojo prisotnostjo potrdil tudi evropski komisar za kulturo, izobraževanje in šport Tibor Navracsics in v dialogu prisluhnil idejam mladih. Povedal je tudi, da je Evropska komisija za naslednji sedemletni finančni okvir EU pripravila program in kakovostne načrte za podporo mladim, med njimi podvojitev financiranja programa Erasmus+ in v okviru tega mladinskih organizacij. Izpostavil je tudi enega izmed večjih izzivov za prihodnost zaposlovanja,  digitalno revolucijo, ki je popolnoma spremenila način dela in zato terja temeljito prenovo izobraževalnih sistemov. Poudaril je tudi pomen študija in praks v tujini v okviru programa Erasmus+, saj to možnosti za zaposlitev mladih poveča tudi za 30 odstotkov.

Dobre prakse mladinskih organizacij

10 organizacij, ki so zadnji dve leti vodile projekte na nacionalni ravni, so bile:

  • Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Sindikat Mladi plus
  • Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon
  • IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
  • Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
  • Zavod Nefiks
  • Zavod Mladinska mreža MaMa
  • Društvo mladinski ceh
  • Zveza tabornikov Slovenije
  • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
  • Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, so. p.

Med drugim so bili rezultati naših projektov naslednji:
– več kot 2000 usposabljanj za mlade;
– več kot 2.700 mladih udeležencev med 15. in 29. letom starosti na usposabljanjih in delavnicah;
– preko 148.000 izvedenih ur aktivnosti;
– 479 zaposlitev udeležencev kot posledica izvedenih aktivnosti.

Več o rezultatih projektov lahko izveste tudi v brošuri konference.

Odločevalcem so izročili tudi politični dokument za izboljšanje posameznih področij življenja mladih in podelili prve certifikate Nacionalne poklicne kvalifikacije Mladinski delavec.

Za navdih mladim in mladinskim delavcem

Prisotne so nagovorili med drugim tudi predstavnica Zavoda Ypsilon Jerneja Šegatin, ki je prisotnim zaupala kako se je odločila za delo v mladinski organizaciji, župan Ajdovščine Tadej Beočanin, ki je izpostavil odgovornost županov pri vlaganju v ljudi, predvsem v mlade in v mladinsko politiko in Tita Destovnik iz socialnega podjetja Gostilna dela, ki se poudarila pomembnost pomoči mladim, ki so odrinjeni na rob družbe. Prisotne je nagovoril tudi mednarodni gost Regis Pradal, avtor mednarodne kampanje za ustvarjanje bolj transparentnega trga dela za mlade Transparency at Work, ki je izpostavil, da je za mlade ključno nenehno pridobivanje izkušenj in kompetenc, saj bodo le tako postali lažje in hitreje zaposljivi.

Že poznaš aplikacijo Spoznaj se?