Tečaj za vodje 2018

30 Okt

11. – 18. 8. 2018, Gozdna šola v Bohinju

Na Tečaju za vodje bomo večji poudarek kot v preteklosti namenili oblikovanju kvalitetnega programa v lokalnih enotah. Skozi praktičen preizkus oblikovanja bivaka za drugo skupino bodo udeleženci spoznali vse faze projektnega dela. Poleg mnogih predavanj s področja mehkih veščin in vodenja se nam bodo na tržnici predstavili tudi drugi tečaji, pomembni aktualni projekti, strokovna služba in izvršni odbor.

Vodniški tečaj GOOT 2018