Vodniški tečaj GOOT 2018

30 Okt

20.-29. avgust 2018, Marindol

V Marindolu bodo taborniški mentorji iz gorenjskega območja pripravili tečaj za taborniške vodnike. Udeleženci bodo osvojili znanje in spretnosti iz poslanstva in zgodovine taborništva, potreb mladih, življenja v skupnosti, odnosa do narave, spoznali bodo stopnjevalni sistem pridobivanja znanja, metodiko dela z otroki in mladimi ter kako načrtovati taborniške aktivnosti in ustvarjati dobre time.

Tečaj za vodje 2018
ALT – Assistant Leader Training 2018